Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi phế truất Trump

2 weeks ago 16
ARTICLE AD
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi phó tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Trump.
Read Entire Article