Hai phụ nữ da màu Mỹ phản đối biểu tình sắc tộc

3 months ago 33
ARTICLE AD
Hai phụ nữ da màu Bevelyn và Edmee ở Chicago cho rằng phong trào "Mạng sống người da màu quan trọng" là lừa đảo và không đại diện cho họ.
Read Entire Article