Hai thái cực với khẩu trang của lãnh đạo thế giới

2 months ago 25
ARTICLE AD
Trump quyết không đeo khẩu trang khi gặp các cựu binh, trong khi bên kia Đại Tây Dương, Macron đeo một chiếc có hình quốc kỳ Pháp khi đến trường học.
Read Entire Article