Hàn Quốc thông qua lệnh bắt giáo chủ Tân Thiên Địa

2 weeks ago 9
ARTICLE AD
Tòa án Hàn Quốc đã thông qua lệnh bắt Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, vì liên quan tới ổ dịch Covid-19 lớn nhất nước này.
Read Entire Article