Hàn Quốc truy vết nghìn người đến phố đêm Itaewon

6 months ago 49
ARTICLE AD
Hàn Quốc tìm hàng nghìn người đã đến các hộp đêm ở Itaewon, cụm dịch mới ở nước này, thông qua dữ liệu di động, sao kê thẻ tín dụng và CCTV.
Read Entire Article