Học sinh Nhật đến trường giữa Covid-19

3 months ago 27
ARTICLE AD
Khi trường học ở Nhật Bản mở trở lại, phụ huynh có thêm công việc mới vào sáng sớm là đo nhiệt độ cho con và điền vào tờ khai y tế.
Read Entire Article