Hơn 22 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống

1 week ago 11
ARTICLE AD
Hơn 22 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, mức cao kỷ lục khi ngày bầu cử tổng thống 3/11 đang đến gần.
Read Entire Article