Khách thuê mặt bằng lo doanh thu giảm tiếp

6 months ago 86
ARTICLE AD
Các đơn vị thuê mặt bằng quan ngại môi trường kinh doanh nửa cuối năm xấu hơn và doanh thu có thể vẫn giảm 10-30%.
Read Entire Article