Khiến hàng nghìn hộ mất điện vì leo lên cột điện ngồi

1 week ago 16
ARTICLE AD
Hàng nghìn hộ gia đình ở Thành Đô chịu cảnh mất điện sau khi lưới điện bị cắt để giải cứu người đàn ông ngồi trên cột điện.
Read Entire Article