Khởi công 13 dự án giao thông ở Sài Gòn

6 months ago 97
ARTICLE AD
Đồng loạt 13 dự án lớn với tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khởi công ngày 29/4.
Read Entire Article