Không gánh nổi lãi vay ngân hàng, nhiều khách mua nhà xin thanh lý hợp đồng

6 months ago 78
ARTICLE AD
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ người mua nhà gặp khó khăn tài chính, do bị giảm thu nhập, không trả được lãi vay ngân hàng nên phải xin thanh lý hợp đồng mua nhà chiếm trên dưới 10%.
Read Entire Article