Kiểm soát chặt việc cấp phép bất động sản cao cấp, tránh tồn kho

6 months ago 80
ARTICLE AD
Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư các dự án mới phân khúc cao cấp do tình trạng mất cân đối giữa phân khúc trung, cao cấp và bình dân.
Read Entire Article