Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô gấp rút dọn đồ

3 months ago 21
ARTICLE AD
Nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô gấp rút dọn dẹp đồ đạc và gỡ bỏ phù hiệu, một ngày sau khi Trung Quốc ra lệnh đóng cửa.
Read Entire Article