Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị phá cửa

3 months ago 26
ARTICLE AD
Một nhóm nam giới có thể là quan chức Mỹ phá cửa sau của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi cơ sở đóng cửa ngày 24/7.
Read Entire Article