Lây nCoV cho 71 người trong 60 giây đi thang máy

3 weeks ago 14
ARTICLE AD
Một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang trở thành nguồn lây nCoV cho 71 người vì đi thang máy, dù đã tuân thủ mọi biện pháp đề phòng.
Read Entire Article