Lính Trung Quốc viết chữ, vẽ bản đồ bên hồ tranh chấp

1 week ago 9
ARTICLE AD
Binh sĩ Trung Quốc tìm cách củng cố yêu sách lãnh thổ bằng cách viết tên nước, vẽ bản đồ lên dải đất tranh chấp với Ấn Độ.
Read Entire Article