Luật an ninh có thể giáng đòn vào kinh tế Hong Kong

1 month ago 14
ARTICLE AD
Luật an ninh mà Trung Quốc đề xuất có thể khiến Hong Kong mất ưu đãi về kinh tế, thương mại và vị thế đối với các doanh nghiệp toàn cầu. 
Read Entire Article