Malaysia phạt tiền người không đeo khẩu trang nơi công cộng

1 week ago 10
ARTICLE AD
Malaysia bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1/8 và những người không tuân thủ có thể bị phạt hơn 200 USD.
Read Entire Article