Mang xe tăng màu hồng tới đồn cảnh sát

1 week ago 9
ARTICLE AD
Nhà sưu tầm đưa xe tăng T-34 và pháo tự hành đến đồn cảnh sát thành phố Hradec Kralove để hợp thức hóa số vũ khí hạng nặng này.
Read Entire Article