Một buổi huấn luyện của kỵ binh Mỹ

1 week ago 10
ARTICLE AD
Khi tiếng nhạc bài "Mang bia cho ngựa" vang lên từ loa phóng thanh, 13 con ngựa bắt đầu xếp hàng trong bãi đỗ xe ngoài trời.
Read Entire Article