Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông

3 weeks ago 16
ARTICLE AD
Chính quyền Mỹ bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc về Biển Đông, đánh dấu leo thang căng thẳng song phương.
Read Entire Article