Mỹ có tân đại sứ tại Liên Hợp Quốc

1 week ago 12
ARTICLE AD
Thượng viện xác nhận Linda Thomas-Greenfield, ứng viên da màu của Biden, là tân đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất chấp những tranh cãi.
Read Entire Article