Mỹ đưa hơn 30 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

1 month ago 20
ARTICLE AD
Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa 33 công ty và tổ chức Trung Quốc vào "danh sách đen" vì có các hoạt động hỗ trợ quân đội nước này.
Read Entire Article