Mỹ nêu lý do Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt ở sàn quốc hội

2 days ago 4
ARTICLE AD
Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết binh sĩ chỉ "nghỉ giữa ca" ở tòa nhà quốc hội và đều được bố trí nơi ăn ngủ phù hợp.
Read Entire Article