Mỹ sẽ siết thêm quy định xin tị nạn

3 months ago 22
ARTICLE AD
Chính quyền Trump đang đề xuất bộ quy định mới khiến người di cư gặp khó khăn hơn nữa khi xin tị nạn tại Mỹ.
Read Entire Article