New York có thể không thống kê hơn 5.000 người chết vì nCoV

2 months ago 24
ARTICLE AD
Một nghiên cứu của sở y tế New York cho thấy số ca chết vì nCoV ở thành phố có thể nhiều hơn 5.300 so với thống kê.
Read Entire Article