Nghi phạm thừa nhận chặt đầu giáo viên Pháp trên Twitter

1 week ago 13
ARTICLE AD
Nghi phạm chặt đầu giáo viên đã đăng ảnh thi thể nạn nhân lên Twitter và thừa nhận hành vi của mình trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Read Entire Article