Người biểu tình chiếm khu phố Mỹ

3 months ago 32
ARTICLE AD
Hàng trăm người biểu tình đã dựng rào chắn, tạm thời chiếm khu vực ở quận Capitol Hill, thành phố Seattle và gọi đó là "khu tự trị".
Read Entire Article