Người biểu tình hôn mê khi kéo đổ tượng

3 months ago 28
ARTICLE AD
Một người rơi vào hôn mê khi cùng đám đông biểu tình kéo đổ tượng binh sĩ Liên minh miền Nam ở bang Virginia và bị tượng rơi trúng đầu.
Read Entire Article