Người nghèo Hong Kong thiếu ăn

1 month ago 16
ARTICLE AD
Chồng của Anne, 33 tuổi, tháng trước mất việc. Sau khi trả 8.000 đôla Hong Kong tiền thuê nhà, họ chỉ còn một chút tiền để mua thức ăn.
Read Entire Article