Người ủng hộ Trump tìm sân chơi mới

1 week ago 17
ARTICLE AD
Người ủng hộ Trump và các phần tử cực hữu chuyển sang dùng Gab, MeWe, Telegram hay Discord sau lệnh cấm của Facebook và Twitter.
Read Entire Article