Nhật Bản nới hạn chế đi lại với Việt Nam

3 months ago 25
ARTICLE AD
Nhật Bản cho biết các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam dự kiến nối lại trong tháng này, khi Tokyo dần nới hạn chế với người nước ngoài.
Read Entire Article