Nhiều người Anh muốn Hoàng tử William kế vị Nữ hoàng

1 week ago 8
ARTICLE AD
Khảo sát cho thấy nhiều người Anh muốn Hoàng tử William kế vị ngai vàng của Nữ hoàng Elizabeth hơn là Thái tử Charles, cha của anh.
Read Entire Article