Những cử tri trung thành với Trump trong bão táp

3 months ago 27
ARTICLE AD
Khi Trump đối mặt khủng hoảng, những người ủng hộ nhìn vào các thành tựu của ông và sẵn sàng bỏ qua các phát ngôn gây tranh cãi.
Read Entire Article