Oanh tạc cơ Trung Quốc lượn vòng quanh Đài Loan

6 months ago 45
ARTICLE AD
Hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc băng qua eo biển Miyako, bay theo hình bán nguyệt quanh đảo Đài Loan rồi vòng lại.
Read Entire Article