Ông Tập viết thư cho tỷ phú Starbucks

2 days ago 3
ARTICLE AD
Ông Tập đề nghị Chủ tịch Starbucks giúp thúc đẩy thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc trong bức thư hiếm hoi gửi doanh nhân nước ngoài.
Read Entire Article