Phe Dân chủ muốn điều tra vụ UAV theo dõi người biểu tình

3 months ago 24
ARTICLE AD
Các nghị sĩ đảng Dân chủ muốn Bộ An ninh Nội địa Mỹ giải thích việc điều máy bay không người lái theo dõi người biểu tình ở Minneapolis.
Read Entire Article