Philippines nói 'để ngỏ' mọi khả năng ở Biển Đông

1 week ago 6
ARTICLE AD
Bộ Quốc phòng Philippines cho biết "tất cả lựa chọn đều để ngỏ", gồm hợp tác với Mỹ, khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Read Entire Article