Putin nói không có động cơ khi chưa chúc mừng Biden

1 week ago 13
ARTICLE AD
Tổng thống Nga cho biết ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ lãnh đạo Mỹ nào nhưng chưa sẵn sàng công nhận chiến thắng bầu cử của Biden.
Read Entire Article