Quan chức Trung Quốc nói chiếm đảo Đài Loan kiểm soát là 'vô nghĩa'

1 month ago 13
ARTICLE AD
Quan chức quân sự Trung Quốc cho rằng quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát không còn giá trị chiến lược và không đáng diễn tập đánh chiếm.
Read Entire Article