Quan chức Trung Quốc nói Hong Kong tự do hơn thời Anh cai trị

1 week ago 8
ARTICLE AD
Trưởng đại diện tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh nói đặc khu dưới sự quản lý của Trung Quốc tự do dân chủ và thịnh vượng hơn khi là thuộc địa Anh.
Read Entire Article