REE: Lãi ròng quý 1 giảm 27%, mảng hạ tầng điện chịu bất lợi vì thủy văn và Covid-19

6 months ago 87
ARTICLE AD
Lãi quý 1 của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) sụt giảm chủ yếu vì không có nguồn thu phát sinh từ chuyển nhượng đầu tư như cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tình hình thủy văn không thuận lợi và dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến nhu cầu điện.
Read Entire Article