Thành phố Mỹ yêu cầu phạt chiến dịch Trump

1 week ago 13
ARTICLE AD
Các luật sư Detroit yêu cầu thẩm phán phạt chiến dịch Trump vì phát tán "thông tin sai lệch" về việc chứng nhận kết quả bầu cử ở Michigan.
Read Entire Article