Thị trưởng Brazil vừa điều trị ung thư vừa chống Covid-19

1 month ago 15
ARTICLE AD
Trong tòa thị chính Sao Paulo, Thị trưởng Bruno Covas vừa dẫn dắt cuộc chiến với Covid-19 ở tâm dịch Brazil, vừa điều trị ung thư hạch.
Read Entire Article