Thị trưởng Indonesia quỳ khóc vì khủng hoảng Covid-19

6 days ago 8
ARTICLE AD
Thị trưởng Surabaya quỳ khóc nức nở trong cuộc họp Covid-19 với bác sĩ và giám đốc các bệnh viện của thành phố.
Read Entire Article