Tiêm kích F-35 còn sót gần 900 lỗi

2 weeks ago 12
ARTICLE AD
Dòng tiêm kích tàng hình F-35 vẫn còn 871 lỗi có thể ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu, dù đã được biên chế nhiều năm.
Read Entire Article