Tìm thấy 80 thi thể sau vụ rơi máy bay Pakistan

2 months ago 23
ARTICLE AD
Pakistan tìm thấy 80 thi thể tại hiện trường máy bay PK 8303 rơi, trong đó 17 người đã được nhận diện, số người chết có thể còn tăng cao.
Read Entire Article