Trump bị kiện vì loại người nhập cư khỏi thống kê dân số

3 months ago 25
ARTICLE AD
Liên minh 35 bang, thành phố và hạt kiện Trump vì chỉ thị loại người nhập cư trái phép khỏi thống kê dân số phục vụ bầu cử Hạ viện.
Read Entire Article