Trump bị xem xét bãi nhiệm lần hai

1 week ago 9
ARTICLE AD
Trump trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị xem xét bãi nhiệm hai lần, khi hạ viện thông qua điều khoản cáo buộc ông kích động bạo loạn.
Read Entire Article