Trump chê cựu bộ trưởng tư pháp là 'thảm họa'

1 month ago 18
ARTICLE AD
Trump cho rằng Jeff Sessions "không đủ năng lực trí tuệ" đảm nhận chức bộ trưởng tư pháp và là một "thảm họa" khi còn đương chức.
Read Entire Article